รายการสินค้า

RSS
 • All00052
  ซิมิแลค เอไอ คิว พลัส ( Similac AI Q Plus ) ขนาด 400 กรัม จำนวน 6 กระป๋อง ## รวมส่ง Kerry Express ##
  2140.00 ฿
 • ALl00054
  นมสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักน้อย, ทานอาหารน้อย
  0.00 ฿
 • ALL0006
  ราคาหน้าร้าน Dumex Prebio
  0.00 ฿
 • ALL0008
  ราคาหน้าร้าน Enfa.
  0.00 ฿
 • ALL0009
  ราคาหน้าร้าน Enfa..
  0.00 ฿
 • BE00012
  นมผงตราหมี แอดวานซ์เอ็กซ์เปิร์ท เนเชอรัล บาแลนซ์ บิฟิดัส บี แอล สูตร 2 ขนาด 2400 กรัม
  830.00 ฿
 • BE00013
  นมผงตราหมี แอดวานซ์สตาร์ท แรกเกิด - 1 ปี ขนาด 600 กรัม
  220.00 ฿
 • DG00022
  นมแพะดีจี 1 ขนาด 800 กรัม product icon
  820.00 ฿
 • DG00023
  นมแพะดีจี 2 ขนาด 800 กรัม product icon
  820.00 ฿
 • DG00024
  นมแพะดีจี 3 ขนาด 800 กรัม product icon
  770.00 ฿
 • DU00001
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 1 ขนาด 600 กรัม 4 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 420 บ)
  1680.00 ฿
 • DU00002
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 1 ขนาด 600 กรัม 6 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 411 บ)
  2470.00 ฿
 • DU00003
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 2 ขนาด 600 กรัม 4 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 375 บ)
  1500.00 ฿
 • DU00004
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 2 ขนาด 600 กรัม 6 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 366 บ)
  2200.00 ฿
 • DU00006
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 2 ขนาด 1800 กรัม 2 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 1020 บ)
  2040.00 ฿
 • DU00049
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว 1 พลัส ซูเปอร์โกลด์ รสจืด ขนาด 2,400 กรัม product icon
  1100.00 ฿
 • DU00052
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 1 ขนาด 600 กรัม 2 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 445 บ) product icon
  890.00 ฿
 • DU00055
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอ โพรเท็กซ์ 1 พลัส รสจืด ขนาด 1800 กรัม product icon
  640.00 ฿
 • DU00058
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 2 ขนาด 600 กรัม 2 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 400 บ) product icon
  800.00 ฿
 • DU00059
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก สูตร 2 ขนาด 600 กรัม product icon
  460.00 ฿
 • DU00060
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก สูตร 2 ขนาด 1800 กรัม product icon
  1300.00 ฿
 • DU00065
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก สูตร 1 ขนาด 1800 กรัม product icon
  1490.00 ฿
 • DU00076
  ดูเม็กซ์ ดูโปร2 ซูเปอร์มิกซ์ ขนาด 1,800 กรัม product icon
  570.00 ฿
 • DU00077
  ดูเม็กซ์ ดูโปร2 ซูเปอร์มิกซ์ ขนาด 600 กรัม product icon
  200.00 ฿
 • DU00078
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 1 ขนาด 1800 กรัม product icon
  1050.00 ฿
 • DU00079
  ดูเม็กซ์ ดูแลค ซูเปอร์มิกซ์ นมดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี ขนาด 600 กรัม product icon
  220.00 ฿
 • DU00080
  ดูเม็กซ์ ดูโกร 1 plus ซูเปอร์มิกซ์ นมดัดแปลงสำหรับเด็ก 1 ปี ขึ้นไป ขนาด 2,400 กรัม product icon
  660.00 ฿
 • DU00081
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก สูตร 1 ขนาด 600 กรัม product icon
  520.00 ฿
 • DU00087
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 2 ขนาด 1800 กรัม 1 กล่อง รวมส่ง Kerry Express product icon
  1070.00 ฿
 • DU00089
  ดูเม็กซ์ HA1 ขนาด 400 กรัม 2 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 350 บ) หน้าร้าน 310 บ./กป.
  700.00 ฿
 • DU00090
  ดูเม็กซ์ HA1 ขนาด 400 กรัม 4 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 335 บ) หน้าร้าน 310 บ./กป.
  1340.00 ฿
 • DU00091
  ดูเม็กซ์ HA1 ขนาด 400 กรัม 6 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 316 บ) หน้าร้าน 310 บ./กป.
  1900.00 ฿
 • DU00092
  ดูเม็กซ์ HA2 ขนาด 400 กรัม 2 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 340 บ) หน้าร้าน 300 บ./กป.
  680.00 ฿
 • DU00093
  ดูเม็กซ์ HA2 ขนาด 400 กรัม 4 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 325 บ) หน้าร้าน 300 บ./กป.
  1300.00 ฿
 • DU00094
  ดูเม็กซ์ HA2 ขนาด 400 กรัม 6 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 311 บ) หน้าร้าน 300 บ./กป.
  1870.00 ฿
 • DU00095
  เปปติ ขนาด 400 กรัม 2 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 460 บ) หน้าร้าน 420 บ./กป.
  920.00 ฿
 • DU00096
  เปปติ ขนาด 400 กรัม 4 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 445 บ) หน้าร้าน 420 บ./กป.
  1780.00 ฿
 • DU00100
  เปปติ ขนาด 400 กรัม 6 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 431 บ) หน้าร้าน 420 บ./กป.
  2590.00 ฿
 • EN00071
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 1 ขนาด 1650 กรัม 2 กล่อง สำหรับเด็กแรกเกิด -1 ปี รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องละ 1560 บ) หน้าร้าน 1,500 บ./กล่อง product icon
  3120.00 ฿
 • EN00094
  นมเอ็นฟาแลค A พลัส สูตร 1 ขนาด 2200ก. 1 กล่อง สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี รวมส่ง Kerry (หน้าร้าน 1,960 บ./กล่อง) product icon
  2065.00 ฿
 • EN00096
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 1 ขนาด 400 กรัม 2 กระป๋อง สำหรับเด็กแรกเกิด -1 ปี รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 440 บ) หน้าร้าน 400 บ./กป.
  880.00 ฿
 • EN00098
  นมเอ็นฟาแลค A+ สูตร 1 ขนาด 1650 กรัม 1 กล่อง สำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ปี รวมส่ง Kerry (หน้าร้าน 1,500 บ./กล่อง)
  1600.00 ฿
 • EN00100
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 2 ขนาด 400 ก. 2 กระป๋อง สูตรสำหรับเด็ก 6 เดือน - 3 ปี รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กป.ละ 380 บ)
  760.00 ฿
 • EN00103
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 1 ขนาด 400 กรัม 4 กระป๋อง สำหรับเด็กแรกเกิด -1 ปี รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 425 บ) หน้าร้าน 400 บ./กป.
  1700.00 ฿
 • EN00104
  นมผงเอนฟาแลค Aพลัส สูตร 1 ขนาด 400 กรัม 6 กระป๋อง สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 416 บ) หน้าร้าน 400 บ./กป.
  2500.00 ฿
 • EN00105
  นมเอ็นฟาแลค A พลัส สูตร 1 ขนาด 2200ก. 2 กล่อง สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องละ 2035 บ) หน้าร้าน 1,960 บ./กล่อง
  4070.00 ฿
 • EN00106
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 2 ขนาด 400 ก. 4 กระป๋อง สูตรสำหรับเด็ก 6 เดือน - 3 ปี รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กป.ละ 365 บ)
  1460.00 ฿
 • EN00107
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 2 ขนาด 400 ก. 6 กระป๋อง สูตรสำหรับเด็ก 6 เดือน - 3 ปี รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กป.ละ 356 บ)
  2140.00 ฿
 • EN00109
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 2 ขนาด 1650 ก. 1 กล่อง สูตรสำหรับเด็ก 6 เดือน - 3 ปี รวมส่ง Kerry Express
  1400.00 ฿
 • EN00110
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 2 ขนาด 1650 ก. 2 กล่อง สูตรสำหรับเด็ก 6 เดือน - 3 ปี รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 1360 บ)
  2720.00 ฿