รายการสินค้า

RSS
 • All00052
  ซิมิแลค เอไอ คิว พลัส ( Similac AI Q Plus ) ขนาด 400 กรัม จำนวน 6 กระป๋อง ## รวมส่ง Kerry Express ##
  2140.00 ฿
 • ALl00054
  นมสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักน้อย, ทานอาหารน้อย
  0.00 ฿
 • BE00012
  นมผงตราหมี แอดวานซ์เอ็กซ์เปิร์ท เนเชอรัล บาแลนซ์ บิฟิดัส บี แอล สูตร 2 ขนาด 2400 กรัม
  830.00 ฿
 • BE00013
  นมผงตราหมี แอดวานซ์สตาร์ท แรกเกิด - 1 ปี ขนาด 600 กรัม
  220.00 ฿
 • DU00001
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 1 ขนาด 600 กรัม 4 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 420 บ)
  1680.00 ฿
 • DU00002
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 1 ขนาด 600 กรัม 6 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 411 บ)
  2470.00 ฿
 • DU00049
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว 1 พลัส ซูเปอร์โกลด์ รสจืด ขนาด 2,400 กรัม product icon
  1100.00 ฿
 • DU00052
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 1 ขนาด 600 กรัม 2 กล่อง รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 445 บ) product icon
  890.00 ฿
 • DU00059
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก สูตร 2 ขนาด 600 กรัม product icon
  460.00 ฿
 • DU00060
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก สูตร 2 ขนาด 1800 กรัม product icon
  1300.00 ฿
 • DU00065
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก สูตร 1 ขนาด 1800 กรัม product icon
  1490.00 ฿
 • DU00078
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเท็กซ์ ช่วงวัยที่ 1 ขนาด 1800 กรัม product icon
  1050.00 ฿
 • DU00079
  ดูเม็กซ์ ดูแลค ซูเปอร์มิกซ์ นมดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี ขนาด 600 กรัม product icon
  220.00 ฿
 • DU00080
  ดูเม็กซ์ ดูโกร 1 plus ซูเปอร์มิกซ์ นมดัดแปลงสำหรับเด็ก 1 ปี ขึ้นไป ขนาด 2,400 กรัม product icon
  660.00 ฿
 • DU00081
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก สูตร 1 ขนาด 600 กรัม product icon
  520.00 ฿
 • DU00089
  ดูเม็กซ์ HA1 ขนาด 400 กรัม 2 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 350 บ) หน้าร้าน 310 บ./กป.
  700.00 ฿
 • DU00090
  ดูเม็กซ์ HA1 ขนาด 400 กรัม 4 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 335 บ) หน้าร้าน 310 บ./กป.
  1340.00 ฿
 • DU00091
  ดูเม็กซ์ HA1 ขนาด 400 กรัม 6 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 316 บ) หน้าร้าน 310 บ./กป.
  1900.00 ฿
 • DU00092
  ดูเม็กซ์ HA2 ขนาด 400 กรัม 2 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 340 บ) หน้าร้าน 300 บ./กป.
  680.00 ฿
 • DU00093
  ดูเม็กซ์ HA2 ขนาด 400 กรัม 4 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 325 บ) หน้าร้าน 300 บ./กป.
  1300.00 ฿
 • DU00094
  ดูเม็กซ์ HA2 ขนาด 400 กรัม 6 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 311 บ) หน้าร้าน 300 บ./กป.
  1870.00 ฿
 • DU00095
  เปปติ ขนาด 400 กรัม 2 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 460 บ) หน้าร้าน 420 บ./กป.
  920.00 ฿
 • DU00096
  เปปติ ขนาด 400 กรัม 4 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 445 บ) หน้าร้าน 420 บ./กป.
  1780.00 ฿
 • DU00100
  เปปติ ขนาด 400 กรัม 6 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 431 บ) หน้าร้าน 420 บ./กป.
  2590.00 ฿
 • EN00109
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 2 ขนาด 1650 ก. 1 กล่อง สูตรสำหรับเด็ก 6 เดือน - 3 ปี รวมส่ง Kerry Express
  1400.00 ฿
 • EN00110
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 2 ขนาด 1650 ก. 2 กล่อง สูตรสำหรับเด็ก 6 เดือน - 3 ปี รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 1360 บ)
  2720.00 ฿
 • EN00111
  นมผงเอนฟาแลค A+ สูตร 2 ขนาด 2200 ก. 1 กล่อง สูตรสำหรับเด็ก 6 เดือน - 3 ปี รวมส่ง Kerry Express
  1785.00 ฿
 • EN00129
  นมผงเอนฟาโกร Smart+ สูตร 3 ขนาด 1650 กรัม 1 กล่อง สำหรับเด็ก 1ปี ขึ้นไป รวมส่ง Kerry Express
  700.00 ฿
 • EN00130
  นมผงเอนฟาโกร Smart+ สูตร 3 ขนาด 1650 กรัม 2 กล่อง สำหรับเด็ก 1ปี ขึ้นไป รวมส่ง Kerry Express (เฉลี่ย กล่องละ 660 บาท)
  1320.00 ฿
 • EN00134
  เอนฟาแล็ค เอพลัส เจนเทิล แคร์ 360 มายด์ พลัส ขนาด 500 กรัม 2 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องละ 590 บ)
  1180.00 ฿
 • EN00135
  เอนฟาแล็ค เอพลัส เจนเทิล แคร์ 360 มายด์ พลัส ขนาด 500 กรัม 4 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องละ 565 บ) หน้าร้าน 540 บ./กล่อง
  2260.00 ฿
 • EN00136
  เอนฟาแล็ค เอพลัส เจนเทิล แคร์ 360 มายด์ พลัส ขนาด 500 กรัม 6 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องละ 556 บ) หน้าร้าน 540 บ./กล่อง
  3340.00 ฿
 • EN00137
  นูทรามีเยน ขนาด 400 กรัม 2 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 515 บ) หน้าร้าน 470 บ./กป.
  1030.00 ฿
 • EN00138
  นูทรามีเยน ขนาด 400 กรัม 4 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 495 บ) หน้าร้าน 470 บ./กป.
  1980.00 ฿
 • EN00139
  นูทรามีเยน ขนาด 400 กรัม 6 กระป๋อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 486 บ) หน้าร้าน 470 บ./กป.
  2920.00 ฿
 • HQsoy00001
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซอย แรกเกิด - 1ปี อาหารทารกสูตรโปรตีนถั่วเหลือง ขนาด 400 ก. 2 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องล่ะ 340 บ.) หน้าร้าน 300 บ./กล่อง
  680.00 ฿
 • HQsoy00002
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซอย แรกเกิด - 1ปี อาหารทารกสูตรโปรตีนถั่วเหลือง ขนาด 400 ก. 4 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องล่ะ 325 บ.) หน้าร้าน 300 บ./กล่อง
  1300.00 ฿
 • HQsoy00003
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซอย แรกเกิด - 1ปี อาหารทารกสูตรโปรตีนถั่วเหลือง ขนาด 400 ก. 6 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องล่ะ 311 บ.) หน้าร้าน 300 บ./กล่อง
  1870.00 ฿
 • HQsoy00004
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซอย พลัส อาหารทารกสูตรโปรตีนถั่วเหลือง 1 ปีขึ้นไป ขนาด 400 ก. 2 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องล่ะ 350 บ.) หน้าร้าน 310 บ./กล่อง
  700.00 ฿
 • HQsoy00005
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซอย พลัส อาหารทารกสูตรโปรตีนถั่วเหลือง 1 ปีขึ้นไป ขนาด 400 ก. 4 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องล่ะ 335 บ.) หน้าร้าน 310 บ./กล่อง
  1340.00 ฿
 • HQsoy00006
  ดูเม็กซ์ ไฮคิว ซอย พลัส อาหารทารกสูตรโปรตีนถั่วเหลือง 1 ปีขึ้นไป ขนาด 400 ก. 6 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องล่ะ 321 บ.) หน้าร้าน 310 บ./กล่อง
  1930.00 ฿
 • IN0001
  นิวทริเซีย อินฟาทรินี่ 400 กรัม อาหารทารกแรกเกิด - 1ปี สูตรครบถ้วน 2 กป. รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 530 บ.)
  1060.00 ฿
 • IN00010
  เอส-26 พีอี โกลด์ สูตร Advanced 9+9 ขนาด 1800 กรัม รวมส่ง Kerry
  970.00 ฿
 • IN00011
  เอส-26 พีอี โกลด์ สูตร Advanced 9+9 ขนาด 1800 กรัม 2 กล่อง รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กล่องละ 920 บ.)
  1840.00 ฿
 • IN0002
  นิวทริเซีย อินฟาทรินี่ 400 กรัม อาหารทารกแรกเกิด - 1ปี สูตรครบถ้วน 4 กป. รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 505 บ.)
  2020.00 ฿
 • IN0003
  นิวทริเซีย อินฟาทรินี่ 400 กรัม อาหารทารกแรกเกิด - 1ปี สูตรครบถ้วน 6 กป. รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 491 บ.)
  2950.00 ฿
 • IN0004
  นิวทริเซีย นิวทริดริงค์ 400 กรัม รสหวานกลิ่นวนิลา สูตรครบถ้วนสำหรับ 1ปีขึ้นไป 2 กป. รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 410บ.)
  820.00 ฿
 • IN0005
  นิวทริเซีย นิวทริดริงค์ 400 กรัม รสหวานกลิ่นวนิลา สูตรครบถ้วนสำหรับ 1ปีขึ้นไป 4 กป. รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 395บ.)
  1580.00 ฿
 • IN0006
  นิวทริเซีย นิวทริดริงค์ 400 กรัม รสหวานกลิ่นวนิลา สูตรครบถ้วนสำหรับ 1ปีขึ้นไป 6 กป. รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 386บ.)
  2320.00 ฿
 • IN0007
  พีเดียชัวร์ คอมพลีท รสวานิลลา ขนาด 400 กรัม 2 กป. รวมส่ง Kerry (เฉลี่ย กป.ละ 390 บ.)
  780.00 ฿